Công ty Nông nghiệp AVN tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ từ ngày 25 – 29.02