ĐOÀN CÔNG TY NAM DƯỢC THAM QUAN HÀ NỘI – SAPA NGÀY 31 – 02/04/2021