Đoàn du lịch Singapore – Malaysia khởi hành ngày 21.02 – 24.02