Đoàn khách du lịch Bangkok – Pattaya khởi hành ngày 14.03 – 17.03