ĐOÀN KHÁCH J TRAVEL THAM QUAN THÁI LAN 30/12/2022 – 02/02/2023