Đoàn khách tham quan xứ sở chùa Vàng Thái Lan 31/3 – 03/4