Đoàn tham quan Singapore – Malaysia từ 15/10 – 18/10