Nhật Bản – Cung Đường Vàng Tokyo – Yamanashi – Nagoya – Kyoto – Osaka – Kobe – Kansai 7 Ngày 6 Đêm

35,900,000