Quý Thầy Cô trường Hutech tham quan Tràng An – Bái Đính – Cát Bà – Yên Tử – Hạ Long từ 08/06-12/06