Đoàn Du lịch Bangkok – Pattaya khởi hành từ ngày 15.03 – 18.03