Đoàn tham quan Singapore – Malaysia từ ngày 02.02 – 05.02