Đoàn Du lịch Bangkok – Pattaya khởi hành từ ngày 29.02 – 03.03