ĐOÀN J TRAVEL THAM QUAN SINGAPORE – MALAYSIA 23/11/2022