Đoàn khách J Travel tham quan Đài Loan, tháng 2/2023