Đoàn khách tham quan Singapore – Malaysia từ 29/10 – 01/11/2023