Đoàn tham quan Bangkok – Pattaya khởi hành từ ngày 07.03 – 10.03