Đoàn Bảo hiểm Vietinbank tham quan Bali ngày 02/03 – 05/03