Đoàn chiêm ngưỡng Mùa Thu Hàn Quốc khởi hành từ ngày 27.10 – 31.10.2023