Đoàn du lịch Bangkok – Pattaya, Thái Lan khởi hành ngày 23.02