Đoàn khách J Travel tham quan Hàn Quốc ngày 24/03 – 28/03