Đoàn khám phá Bangkok – Pattaya, Thái Lan từ ngày 26/04 – 30/04