Đoàn khách tham quan Singapore – Malaysia 22/03 – 25/03