Đoàn khách tham quan Singapore – Malaysia từ 27/07 – 31/07